Všichni jednomyslně
setrvávali v modlitbách
spolu s Ježíšovou matkou
Marií...

Skutky 1,14

 
 

Mariánské Večeřadlo

- každou 1. sobotu v měsíci od 16 hodin
- kostel sv. Jana Nepomuckého v Křenovicích u Kojetína

Jako apoštolové, i my jsme pozváni setrvat na modlitbách... s Marií... prosit a děkovat... 
"Přijď, Duchu Svatý, přijď na mocnou přímluvu Neposkvrněného Srdce P. Marie, Tvé milované Nevěsty!"

Termíny Večeřadel
v roce 2022

8. ledna / 5. února / 5. března / 2. dubna / 7. května / 4. června / 2.července / 6. srpna / 3. září / 1. října / 5. listopadu / 3. prosince.