• Všichni jednomyslně setrvávali

    v modlitbách spolu s Ježíšovou matkou Marií...

    Sk 1,14

  • Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.

    Zj 3,20

  • V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu.

    Kol 4,2

Akce Společenství Křenovice a jiné


2020


Pozvání k intenzívnímu prožití adventní doby prohloubením úcty k Božímu Dítěti
(dle „Prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezka“ ze dne 20. 11: 2020 a „Slova k českému národu“ ze dne 28. 10. 2020)

- Klikni pro více informací.


Pozvání k modlitbě novény k Neposkvrněnému početí Panny Marie (29. listopadu – 7. prosince)
Modlitba o slavnosti Neposkvrněného početí P. Marie - 8. prosince – závěr Duchovní mobilizace

- Klikni pro více informací.


VEČEŘADLA

Večeřadla v roce 2020 budou obětována na úmysl P. Marie a za kněze.

Při každém večeřadle se budeme kromě dvou růženců modlit Loretánskou litanii, neboť 8. prosince bylo otevřením Svaté brány v bazilice v Loretu zahájeno Loretánské jubileum, které bude slavnostně zakončeno 1. prosince 2020.

Toto zvláštní Jubileum bylo povoleno papežem Františkem; Madonu z Loreta prohlásil za patronku letců Benedikt XV.- 24. března 1920.

Termíny večeřadel v roce 2020:
4. ledna; 1. února; 7. března; 4. dubna; 2. května; 6. června; 4.července; 1. srpna; 5. září; 3. října; 7. listopadu a 5. prosince.

2019

5.1.2019      Večeřadlo Křenovice - lednové - ÚMYSL: za rozšíření Mariánského kněžského hnutí - na přímluvu sv. Josefa

2.2.2019      Večeřadlo Křenovice - únorové - ÚMYSL: za obrácení těch, kteří vedou válku proti manželství a rodině – na přímluvu sv. Anežky České

2.3.2019      Večeřadlo Křenovice - březnové - ÚMYSL: za věrnost kněží – na přímluvu Mons. Ottavia Micheliniho

8.3.2019      Noční modlitební procesí na Velehrad

29.-31.3.2019      Mariánské rekolekce na Sv.Hostýně (viz. http://www.veceradlo.cz/jine.html)

6.4.2019      Večeřadlo Křenovice - dubnové - ÚMYSL: za posvěcení kněží a naplnění úmyslu, který má Bůh s naším (křenovským) večeřadlem – na přímluvu Dona Stefana Gobbiho, zakladatele MKH

4.5.2019      Večeřadlo Křenovice - květnové - ÚMYSL: za dar zdraví kněžím a vyhlášení 5. Mariánského dogmatu "P. Maria Spoluvykupitelka" – na přímluvu sv. Jana Sarkandra a sv. Jana Nepomuckého

17.5.2019      Noční modlitební procesí na Velehrad

1.6.2019      Večeřadlo Křenovice - červnové - ÚMYSL: za dary Ducha Svatého pro naše biskupy a kardinála Duku a za obnovení Mariánského sloupu v Praze – na přímluvu kardinála Trochty a biskupa Josefa Hloucha

6.7.2019      Večeřadlo Křenovice - červencové - ÚMYSL: za záchranu křesťanské Evropy - na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje

3.8.2019      Večeřadlo Křenovice - srpnové - ÚMYSL: ke cti Boha - Otce všech lidí a za pastýře, aby měli sílu a lásku vodit svěřené stádce - na přímluvu sv. Šarbela a sv. Jana Maria Vianney

23.8.2019      Noční modlitební procesí na Velehrad - hlavní kazatel P. Marián Kuffa (viz. Proběhlé akce)

7.9.2019      Večeřadlo Křenovice - zářijové - ÚMYSL: na úmysl Panny Marie a za uzdravení nemocných kněží - na přímluvu sv. Ludmily a sv. Václava

14.9.2019      3. Pouť s dětmi k Pražskému Jezulátku (viz. Poutě k Jezulátku)

5.10.2019      Večeřadlo Křenovice - říjnové - ÚMYSL: za obrácení hříšníků a úplné obrácení Ruska - na přímluvu sv. Terezie z Lisieux a sv. Terezie z Avily

12.10.2019      Noční modlitební procesí na Svatý Hostýn (viz. Proběhlé akce)

2.11.2019      Večeřadlo Křenovice - listopadové - ÚMYSL: za mír a pokoj v naší zemi a za duše v očistci - na přímluvu sv. Klimenta a Zikmunda

7.12.2019      Večeřadlo Křenovice - prosincové - ÚMYSL: za nová kněžská a řeholní povolání a za církev svatou.


MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO

Křenovice u Kojetína

Každou 1. sobotu v měsíci od 16hod v kostele sv. Jana Nepomuckého

S Marií ve Večeřadle...

Jako apoštolové, i my jsme pozváni setrvat na modlitbách... s Marií... prosit a děkovat...

"Přijď, Duchu Svatý, přijď na mocnou přímluvu Neposkvrněného Srdce P. Marie, Tvé milované Nevěsty!"


Program Večeřadla

16:00     Korunka k Božímu milosrdenství, poselství

16:30     Modlitba dvou růženců, četba z Modré knihy, zasvěcení Neposkvrněnému srdci P. Marie

18:00     Mše svatá

19:00     Adorace

19:45     Modlitby k Duchu Svatému, informace, sdílení aj.

22:00     Zakončení