• Všichni jednomyslně setrvávali

    v modlitbách spolu s Ježíšovou matkou Marií...

    Sk 1,14

  • Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.

    Zj 3,20

  • V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu.

    Kol 4,2

Akce Společenství Křenovice

5.1.2019      Večeřadlo Křenovice - lednové - ÚMYSL: za rozšíření Mariánského kněžského hnutí - na přímluvu sv. Josefa

2.2.2019      Večeřadlo Křenovice - únorové - ÚMYSL: za obrácení těch, kteří vedou válku proti manželství a rodině – na přímluvu sv. Anežky České

2.3.2019      Večeřadlo Křenovice - březnové - ÚMYSL: za věrnost kněží – na přímluvu Mons. Ottavia Micheliniho

8.3.2019      Noční modlitební procesí - (viz. Aktuální akce)

29.-31.3.2019      Mariánské rekolekce na Sv.Hostýně (viz. http://www.veceradlo.cz/jine.html)

6.4.2019      Večeřadlo Křenovice - dubnové

4.5.2019      Večeřadlo Křenovice - květnové

1.6.2019      Večeřadlo Křenovice - červnové

6.7.2019      Večeřadlo Křenovice - červencové

3.8.2019      Večeřadlo Křenovice - srpnové

7.9.2019      Večeřadlo Křenovice - zářijové

5.10.2019      Večeřadlo Křenovice - říjnové

2.11.2019      Večeřadlo Křenovice - listopadové

7.12.2019      Večeřadlo Křenovice - prosincové


MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO

Křenovice u Kojetína

Každou 1. sobotu v měsíci od 16hod v kostele sv. Jana Nepomuckého

S Marií ve Večeřadle...

Jako apoštolové, i my jsme pozváni setrvat na modlitbách... s Marií... prosit a děkovat...

"Přijď, Duchu Svatý, přijď na mocnou přímluvu Neposkvrněného Srdce P. Marie, Tvé milované Nevěsty!"


Program Večeřadla

16:00     Korunka k Božímu milosrdenství, poselství

16:30     Modlitba dvou růženců, četba z Modré knihy, zasvěcení Neposkvrněnému srdci P. Marie

18:00     Mše svatá

19:00     Adorace

19:45     Modlitby k Duchu Svatému, informace, sdílení aj.

22:00     Zakončení