Všichni jednomyslně
setrvávali v modlitbách
spolu s Ježíšovou matkou
Marií...

Skutky 1,14

 
 

Mariánské Večeřadlo

- každou 1. sobotu v měsíci od 16 hodin
- kostel sv. Jana Nepomuckého v Křenovicích u Kojetína

Jako apoštolové, i my jsme pozváni setrvat na modlitbách... s Marií... prosit a děkovat... 
"Přijď, Duchu Svatý, přijď na mocnou přímluvu Neposkvrněného Srdce P. Marie, Tvé milované Nevěsty!"

Termíny Večeřadel
v roce 2023

7. ledna / 4. února / 4. března / 1. dubna / 6. května / 3. června / 1.července / 5. srpna / 2. září / 7. října / 4. listopadu / 2. prosince.