Informace k akcím, které pořádáme

 

8. prosince 2022

HODINA MILOSTI PRO SVĚT U PRAŽSKÉHO JEZULÁTKA

Mariánské Večeřadlo Křenovice u Kojetína Vás srdečně zve na společné prožití Slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie s Hodinou milosti pro svět u Pražského Jezulátka:
Hodina milosti pro svět u Pražského Jezulátka
Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie

Termín: 8. prosince 2022

Program:  10:45 hod             Mše svatá v kostele Panny Marie Vítězné, 
                                                   Karmelitská 9, Praha 1 - Malá Strana
                    11:50-12:15 hod  soukromá modlitba 
                    12:15-13:15 hod  společná modlitba v duchu smíru a
                                                   odprošení za hříchy světa, jak požadovala
                                                   Panna Maria - Rosa Mystica - hodina
                                                   mimořádných milostí (viz text níže)

Od 29. listopadu se začíná devítidenní modlitba novény (viz soubor níže).


7.-9. října 2022

DUCHOVNÍ OBNOVA S EMERITNÍM EXORCISTOU MGR. MGR. MATÚŠEM MARCINEM

Motto:  „NAKONEC MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ“
Termín:  7.-9.10.2022
Místo konání:  kostel svatého Ducha, Staré Město u Uherského Hradiště
Program:  Podrobný program je uveden na plakátku, viz níže. Pozn.: Struktura programu se může během exercicií pozměnit v závislosti na okolnostech.
Možnost hlídání dětí: Rodiče, kteří potřebují zajistit hlídání dětí - nahlaste se na e-mailovou adresu: obnova.marcin@seznam.cz Uveďte počet dětí a věk. Hlídání bude zajištěno pro děti od 3 do 12 let.
Ubytování a stravování:  zajišťuje si každý sám.
Pozn:  Svoji finanční podporu pro pořádání exercicií s otcem Matúšem Marcinem a dalších duchovních akcí můžete vyjádřit na číslo účtu: 2102312514/2010


5.-13. května 2023
POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ

Termín:  5.-13.5.2023
Základní informace:  letecky, s polopenzí, místo odletu i příletu je Praha
Cena:  22.400 Kč + 135 USD
Program:  Betlém, Nazaret, Hora Tábor, Kána Galilejská, Genezaretské jezero, Kafarnaum, Betanie - Lazarův hrob, Mrtvé moře, Jeruzalém - Olivová hora, Getsemanská zahrada, Křížová cesta, Golgota - Kalvárie, Boží hrob.
Více informací a přihlašování:  Jiří Kubant - +420 775 661 862, jira.kubant@seznam.cz


30. června - 8. července 2023
POUTNÍ ZÁJEZD PO ITÁLII

Termín:  30.6.-8.7.2023
Základní informace:  autobusem, s polopenzí
Cena:  24.700 Kč
Program: 
  - pátek 30.6.2023: v odpoledních hodinách odjezd z Prahy směr Brno (místa nástupu se upřesní), směr Padova
 - sobota 1.7.2023: příjezd do Padovy, prohlídka baziliky, Mše sv., ubytování
  - neděle 2.7.2023: přejezd do Turína, prohlídka baziliky, Mše sv., ubytování
  - pondělí 3.7.2023: přejezd do Arenzána, prohlídka baziliky, Mše sv., ubytování, koupání v moři
  - úterý 4.7.2023: přejezd do Assisi, prohlídka baziliky, Mše sv., ubytování
  - středa 5.7.2023: přejezd do San Giovanni Rotondo, prohlídka baziliky, Mše sv., ubytování
  - čtvrtek 6.7.2023: ráno Mše sv. v San Giovanni Rotondo, odjezd do Mariazell, ubytování
  - pátek 7.7.2023: ráno Mše sv. v Mariazell, prohlídka a odjezd směr Brno a Praha
Více informací a přihlašování:  Jiří Kubant (775 661 862, jira.kubant@seznam.cz)