Kdo jsme?

Společenství Večeřadla Křenovice se schází v místním kostele Sv. Jana Nepomuckého od roku 1991.

V současnosti se nás setkává cca 50 lidí z různých koutů naší země a to vždy o prvních sobotách, tak jak si to přála P. Maria ve Fatimě.
Při svých setkáních, která nyní trvají zhruba 5 až 6 hodin, dodržujeme už zaběhnutý řád a strukturu večeřadel, jak je požaduje Mariánské kněžské hnutí, jehož jsme součástí. Proto je modlitba Večeřadla zaměřena především na modlitbu svatého růžence za kněze.

Popudem vzniku bylo mocné vylití Ducha Svatého, které tenkrát po osvobození naší země od komunismu, provázelo mnohé formující se skupiny modlících se lidí, kteří měli hlad po duchovním ovoci zakázaném v předešlých letech totality.
Návštěva italského kněze Dona Stefana Gobbiho v naší zemi nasměrovala spiritualitu i našeho společenství formujícího se v Křenovicích.
Každé Večeřadlo začínáme modlitbou s P. Marií, kterou Ona sama naučila své děti po celém světě:

Přijď, Duchu Svatý, přijď na mocnou přímluvu Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Tvé milované Nevěsty!

A Duch Svatý přichází a modlí se s námi.

Proto po mariánském Večeřadle, Mši svaté a adoraci, zůstáváme ještě v chrámě a sdílíme se svědectvími, zkušenostmi, přednáškami a především modlitbami k Duchu Svatému, který nás vede ke službě svými charismaty.