Další místa Večeřadel


Spojeni v modlitbě Mariánského Večeřadla...

KŘENOVICE - BRNO - OSTRAVA - PRAHA...

Pokud chcete na těchto stránkách uveřejnit i Vaše místo setkávání ve Večeřadlech, napište nám na email (viz. stránka Kontakty).

Večeřadla MKH v Ostravě
 • KDY:  každé druhé pondělí v měsíci (s předem ohlášenými výjimkami),
 • KDE:  v katedrále Božského Spasitele,
 • PROGRAM:  začátek vždy v 16.30 hod. adorací a modlitbou růžence, navazuje mše sv. v 18.00 hod. se zasvěcením se Panně Marii a Mariánskou hymnou.
  Vše organizuje Mariánské kněžské hnutí.
  V 16.00 hod. na Masarykově náměstí v Ostravě u Mariánského sloupu předchází modlitba k Panně Marii, kterou organizuje Hnutí obnovy duchovních tradic a pak se jde procesím do katedrály na Večeřadlo MKH.

Večeřadla MKH v Brně

 • KDY:  každé první úterý v měsíci (s předem ohlášenými výjimkami),
 • KDE:  u Minoritů v Brně,
 • PROGRAM:  začátek je vždy v 15.30 hod. mší svatou, pak je adorace s litaniemi a navazuje modlitba růžence a zasvěcení Panně Marii s Mariánskou hymnou.

Večeřadla MKH v Praze-Braníku

 • KDY: každou první sobotu v měsíci od cca 17:30 (v 18:30 je Mše sv.),
 • KDE: kostel sv. Prokopa, Praha-Braník,
 • PROGRAM: začátek je od cca 17:30, v 18:30 Mše svatá, na programu:   Růženec, Mše svatá se čtením "Modré knihy", Katechismu Katolické Církve, zasvěcením Neposkvrněnému srdci Panny Marie, zpěvem hymny MKH a po Mši svaté je Adorace s rozjímáním růžencových tajemství,
 • ODKAZ NA WEB: https://www.farnostbranik.cz/