Modlitby za uzdravení

Od samého počátku večeřadel v Křenovicích se jeho účastníci modlívají za potřeby těch, kteří sem přijížděli se svými prosbami o vyřešení různých problémů.
Přímluvné modlitby se uskutečňují jednak v malých skupinách v kostele, nebo se této službě věnují vybraní jedinci, kteří se modlí po Mši svaté a po adoraci – v kapli Bolestné P. Marie. Modlíme se za vnitřní uzdravení, či fyzické uzdravení, za uzdravení z traumatu, za rozvázání či osvobození aj.
Modlitba každého večeřadla má velikou sílu, neboť jde o modlitbu konanou v Srdci P. Marie (modlíme se po zasvěcení Neposkvrněnému Srdci P. Marie), jde o modlitbu vícero lidí spojených mocnou přímluvou naší Nebeské Matky. Jak dokazují četná svědectví, P. Maria je tou nejsilnější Přímluvkyní u svého Syna.

Na základě seminářů pro modlitebníky konaných s Mary Shaw uvádíme některé modlitby, které se každý může pomodlit i sám doma: