Pravidelná modlitba Večeřadla v Křenovicích

KAŽDOU 1. SOBOTU V MĚSÍCI - KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO V KŘENOVICÍCH U KOJETÍNA

Jako apoštolové, i my jsme pozváni setrvat na modlitbách... s Marií... prosit a děkovat...
"Přijď, Duchu Svatý, přijď na mocnou přímluvu Neposkvrněného Srdce P. Marie, Tvé milované Nevěsty!"

Program Večeřadla

   16:00     Korunka k Božímu milosrdenství, poselství
   16:30     Modlitba dvou růženců, četba z Modré knihy, zasvěcení Neposkvrněnému srdci P. Marie
   18:00     Mše svatá
   19:00     Adorace
   19:45     Modlitby k Duchu Svatému, informace, sdílení aj.
   22:00     Zakončení

Úmysly Večeřadla v roce 2022
   leden:    za jednotu křesťanů
   únor:    ke cti Pražského Jezulátka
   březen:    za nová kněžská povolání a na zadostiučinění za hříchy způsobující války
   duben:     na odčinění za hřích potratů a návrat lidstva k Božím přikázáním
   květen:     za brzké vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie
   červen:    ke cti Ducha Svatého
   červenec:    ke cti Drahocenné Krvi Kristově a za pronásledované křesťany
   srpen:    ke cti Boha, Otce všech lidí, za kněžské semináře a za nová kněžská povolání
   září:    za svatost kněží a na úmysl Panny Marie
   říjen:    
   listopad:    
   prosinec:    


Kněží sloužící na Večeřadle v Křenovicích

P. Pavel Ryšavý

- farář v Kojetíně
- slouží Mši svatou při Večeřadle
- http://kojetin.cz/farnost/P. Jiří Polášek

- farář v Zašové
- vede Mariánské kněžské hnutí v ČR
- účastní se Večeřadla, když mu to umožní kněžské povinnosti ve své farnosti
- http://www.zasova.net/
- http://www.mkh.cz/

P. Tomáš Strogan
- farář v Němčicích nad Hanou
- zpovídá při Večeřadle
https://nemcice.dpv.cz/