Všichni jednomyslně
setrvávali v modlitbách
spolu s Ježíšovou matkou
Marií...

Skutky 1,14

 
 

Mariánské Večeřadlo

- každou 1. sobotu v měsíci od 16 hodin
- kostel sv. Jana Nepomuckého v Křenovicích u Kojetína

Jako apoštolové, i my jsme pozváni setrvat na modlitbách... s Marií... prosit a děkovat... 
"Přijď, Duchu Svatý, přijď na mocnou přímluvu Neposkvrněného Srdce P. Marie, Tvé milované Nevěsty!"

Termíny Večeřadel
v roce 2024

6. ledna / 3. února / 2. března / 6. dubna / 4. května / 1. června / 6.července / 3. srpna / 7. září / 5. října / 2. listopadu / 7. prosince.