Aktuální akce - noční procesí

 

Noční eucharistické procesí na Svatý Hostýn
19. dubna 2024

HLAVNÍ CELEBRANT:
Mons. Antonín Basler, biskup olomoucký

ÚMYSLY PROCESÍ:
- za odčinění urážek způsobených Trojjedinému Bohu a Panně Marii,
- za ochranu rodiny a manželství jako svazku muže a ženy,
- za odčinění hříchů potratu a návrat lidstva k Božím přikázáním,
- za svatost kněží a zachování pravé katolické víry,
- za pokoj a mír v lidských srdcích a na celém světě.

A také jako poděkování za neschválení Istanbulské úmluvy senátem ČR.

ORGANIZACE POUTĚ:
21:00 hod – zahájení procesí z parkoviště v Bystřici pod Hostýnem (u hřbitova),
00:00 hod – Mše svatá v bazilice na Svatém Hostýnu - hlavní celebrant Mons. Antonín Basler

- Po skončení Mše svaté bude následovat odvoz poutníků autobusem na parkoviště v Bystřici pod Hostýnem.
- Pro ty, kteří se nemohou pěšího výstupu zúčastnit ze zdravotních důvodů, bude připraven paralelní program v bazilice na Svatém Hostýnu od 21:30 hod. Na Svatý Hostýn je vyveze autobus před zahájením procesí.
- Pro ty, co budou chtít vzdát úctu Svátostnému Ježíši - nezapomeňte si vzít podložky pod kolena.
- Po svatém přijímání se opět pomodlíme modlitbu Svatého otce Benedikta XVI. k Pražskému Jezulátku - vezměte si z domu obrázky Jezulátka s modlitbou.

NABÍDKA DOPRAVY:

Bude vypraven autobus, do kterého můžete nastoupit na těchto místech:
KOJETÍN - od kostela P. Marie - 19.45 hod.
KROMĚŘÍŽ - od kostela sv. Jana - 20.00 hod.
HULÍN – autobusová zastávka na nám. Míru - 20.15 hod.
HOLEŠOV - autobusové nádraží - 20.30 hod.

Po skončení programu na Svatém Hostýnu se vrací autobus stejnou trasou nazpět.

Zájem o autobus je nutné předem nahlásit na telefon: +420 606 484 928.


Velmi děkujeme za propagaci této poutě a vyvěšení plakátku ve farnostech.

Těšíme se na Vás!
Mariánské společenství Večeřadla Křenovice


 

Poděkování účastníkům - NEP březen 2023

202303 Poděkování NEP.pdf

Záštita kardinála Duky pro pořádání Nočních modlitebních procesí:

S velkou vděčností a radostí oznamujeme, že kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, udělil dne 21. ledna 2019 oficiální záštitu pro pořádání Nočních modlitebních procesí na Svatý Hostýn a Velehrad konaných s modlitbami za vyprošení odmítnutí ratifikace Istanbulské úmluvy a za ochranu rodiny a manželství.

Další texty k nočnímu procesí

Slova Hyacinty, malé vizionářky z Fatimy, které pronesla své sestřenici Lucii na smrtelném loži:
Když budeš muset hovořit, neskrývej se.
Řekni všem, že Bůh nám uděluje milosti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, abychom se na ni obraceli, protože Srdce Ježíšovo si přeje, aby po jeho boku bylo uctíváno Neposkvrněné Srdce Panny Marie.
Ať se prosí o mír Neposkvrněné Mariino Srdce, poněvadž Bůh ho svěřil Jí. Kdybych tak mohla vložit do srdcí oheň, který cítím zde uvnitř, který mi umožňuje tolik zakoušet Srdce Ježíšovo a Srdce Mariino...

Ti, kdo se nebudou moci Nočního eucharistického procesí zúčastnit osobně, mohou se s námi spojit v modlitbě...
Nabídka modliteb:

Věřme, že společnou modlitbou naplníme přání mateřského Srdce P. Marie, jejíž touhou je, abychom Boha stále více milovali a po Něm toužili.
A modlit se, znamená také mít rád druhé, své bližní a dávat se jim.